Paremman Elämän Akatemia - kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin - Työnohjaus


Työnohjauksessa tutkitaan omaa suhdetta työhön. Siinä voidaan käsitellä ammattiroolin ja persoonan välistä suhdetta, iloa ja stressiä aiheuttavia tekijöitä sekä omia voimavaroja lisääviä taitoja. 

Työnohjaus voi olla paikallaan silloin, kun oma työ herättää mieltä vaivaavia kysymyksiä, kun kaipaa uusia näkökulmia työn ja muun elämän suhteeseen tai kun työ ei enää tuota tyydytystä. 

Saijalla on pitkä kokemus työnohjaajan työstä lähinnä sosiaali -ja terveystoimen ja sivistystoimen puolelta. Saijan työnohjausfilosofia perustuu holistiseen ihmiskuvaan, jossa työtätekevää ihmistä tarkastellaan huomioiden hänen muutkin roolinsa elämässä, hänen kokonaisvaltainen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava toimintansa sekä arvomaailmansa ja kokemuksensa elämän tarkoituksellisuudesta.

Hinta 80-120 e / 60 min


  Ei kuvaa  

Firstbeat-mittaus toimistotyöpäivän aikana. Työpäivän aikana näkyy stressipiikkejä palaverien aikana. Työnohjauksen välineenä voidaan käyttää Firstbeat-mittausta, joka osoittaa asiakkaan kuormituksen työtehtävissä. Psyykkinen paine ja erilaiset tunteet näkyvät kehollisessa mittauksessa. Työhön liityviä ajatuksia ja tunteita voidaan tarkastella kohdennetummin, kun tiedetään mitkä asiat ovat erityisen voimakkaasti vaikuttavia tai vaivaavia.
Työnohjaajat: ottakaa yhteys tarjouksesta käyttää Firstbeat-mittausta osana teidän työtänne.© Paremman
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com