Paremman Elämän Akatemia - kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin - Psykoterapiapalvelut


Yksilöpsykoterapialla tarkoitetaan psykoterapiamuotoa, jossa ihminen tulee hakemaan apua itselleen tärkeiden asioiden ymmärtämiseksi ja omien haasteidensa ratkaisemiseksi. Yhdessä psykoterapeutin kanssa hahmotetaan tilannetta, tutkitaan ajatuksia ja tunteita sekä mietitään vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja.

Olemme erikoistuneet parisuhdekysymysten yksilöpsykoterapeuttiseen tarkasteluun integratiivisesta (eri teoriasuuntauksia yhdstävästä) näkökulmasta, mutta otamme vastaan yksilöitä myös muiden teemojen parissa.

Harri on viime vuosina erikoistunut stressiin ja palautumiseen liittyviin kysymyksiin. (katso tarkemmin alasivu Palautumisvalmennus).Paripsykoterapia on psykoterapian eräs muoto, minkä tarkoituksena on auttaa pariskuntaa hahmottamaan omaa parisuhdettaan ja itseään osana sitä. Viitekehyksemme on integratiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että pariskunnan haasteita kartoittavan tutkimusjakson lopussa asiakkaille ehdotetaan työskentelymallia, mikä saattaisi sopia heidän kysymyksiinsä parhaiten. Terapiaviitekehys ei siis ole etukäteen määrätty, vaan asiakkaiden ongelmaan pyritään vastaamaan juuri heille sopivalla terapiamuodolla.

Paripsykoterapiassa painottuvat prosessiluonteisuus, yhteinen asian tutkiminen ja dialogisuus.Mielialataidot

Masennusta on mahdollista lähestyä hoidollisesti monella tavalla. Me tarjoamme sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyä avuksi masennukseen ja omien mielialataitojen kehittämiseen.

Depressiokoulu on ryhmätyömuoto, jossa mielialataitoihin perehdytään pienryhmässä kahdeksan viikon ohjatun työskentelyn avulla. Ryhmätapaamiset ovat joka viikko samaan aikaan ja kestävän kahden tunnin ajan. Koko jakson ajan tehdään mielialaseurantaa kolmesti päivässä ja erilaisia muita pieniä kotitehtäviä. Ryhmätapaamisten aikana näiden seuranta- ja kotitehtävien herättämiä ajatuksia jaetaan ryhmässä luottamuksellisessa ja kannustavassa hengessä. Tällaisia mielialataitojen ryhmiä järjestämme tasaisin väliajoin ja ilmoitamme niistä kotisivuillamme. Sen lisäksi olemme valmiit järjestämään tätä koulutusta asiakkaidemme itse ehdottamille ryhmäkokoonpanoille. Depressiokoulu toimii hyvin myös ennalta ehkäisevänä mielialataitojen kehittäjänä.

Yksilövastaanotolla masennusta voidaan lähestyä psykoterapeuttisen menetelmin erilaisten viitekehysten kautta. Erityisen toimiva lähestymistapa on harjaannuttaa asiakkaan hyväksyvän tietoisen läsnäolon taitoja (mindfulness).

Masennus on luonnollinen reaktio tilanteessa, jossa ihminen joutuu esimerkiksi toimimaan vastoin omaa arvomaailmaansa. Tällöin masennuksesta toipuminen voi edellyttää omien perusajatusten ja elämänarvojen tarkastelua. Tässä apuna voidaan käyttää mm erilaisia logoterapeuttisia menetelmiä.


Psykoterapiapalvelujen hinnat:

Yksilöpsykoterapia 80-90 e / 60 min

Paripsykoterapia 110 e /60 min


© Paremman
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com